Onze werkwijze is maatwerk

Wij zien onszelf als partner in maatwerk en denken graag mee bij het realiseren van veranderingen binnen uw organisatie. Wij hanteren een planmatige aanpak zodat we onze deskundigheid met betrekking tot de leerstrategie en werkvorm gericht kunnen inzetten. Dat betekent dat u tijdens de uitvoering van het traject kunt rekenen op nauw contact en begeleiding. In de evaluatie toetsen wij het behalen van de doelstellingen en geven wij advies. Desgewenst volgt er een follow-up traject.

We werken vanuit ervarend leren. Onze programma’s zijn, naast het uitwisselen van theorie en kennis, vooral gericht op daadwerkelijke ervaring door middel van oefeningen, rollenspelen en feedback. Wij hanteren een respectvolle en confronterende benadering en gebruiken methodieken en oefeningen die hun nut in de praktijk hebben bewezen. Onze kracht is dat we het zelfinzicht in kwaliteiten en valkuilen koppelen aan de concrete dagelijkse praktijk en mensen stimuleren om pro-actief veranderingen te realiseren.

De ervaring is dat deelnemers onze werkwijze inspirerend, stimulerend en zinvol vinden.

Met wat ik vandaag geleerd heb kan ik morgen gelijk aan de slag.