Onze trainingen

Wij verzorgen trainingen voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden en management afgestemd op de specifieke wensen en eisen van de organisatie. De tr.ainingen worden op maat ontwikkeld waarbij de dagelijkse praktijk en persoonlijke leerdoelen van de deelnemers centraal staan.

Eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname is het begin en eindpunt in onze trainingen.

Onze trainingsmodules bevatten onder meer:
 • Communiceren en beïnvloeden
 • Gesprekstechnieken
 • Verzuimpreventie en verzuimgesprekken
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Pop-gesprekken
 • Assertiviteit
 • Slecht nieuws en correctiegesprekken
 • Coachend en resultaatgericht leidinggeven
 • Vergadertechnieken
 • Onderhandelen
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Presenteren
 • Timemanagement
 • Organisatie en cultuurverandering
 • Integraal management
 • Teambuilding en ontwikkeling
 • Realiseren van veranderingen
 • Adviesvaardigheden
 • Conflicthantering
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Projectmatig werken
 • Kwaliteit en klantgericht handelen
Hele nuttige praktische tips gekregen.